Fresh Linen

Den här doften är pudrig, myskig och blommig med en hint av violer och apelsinblommor.

Tillsammans med uppfriskande grönska, jasmin och lilja sprids en doft av nytvättat.

Läs gärna våra skötselråd under "Candle Care".

Toppnot
Citrus, galbanum 

Hjärtnot
Viol, apelsinblomma, lilja, jasmin 

Basnot
Skog, bärnsten, mysk 

Brinntid 34 timmar.

Tänk på att behållaren blir varm, placera den därför inte på ömtåliga ytor.
Ha alltid ljuset under uppsikt och håll det borta ifrån små händer, tassar och morrhår.

Låt ljuset brinna i max 4h åt gången för att uppnå bästa möjliga doft. Trimma alltid veken till 5mm innan du tänder ljuset.

VARNING. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.
Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Innehåller: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2- naphthalenyl)ethanone, 3-(o-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde, Hexyl salicylate, Linalyl acetate, [3R-(3a,3a,6ab,7b,8aa)]-octahydro-6- methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, alpha- Hexylcinnamaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.


Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.

UFI 
JP00-D0NK-A00T-W0Q2

Välj en variant:

129,00 kr