Tropique

Fly till paradiset med "Tropique".
Denna exotiska doftkomposition av bergamot, tropiska frukter och en hint av vanilj skapar en ljuvlig och avkopplande doft som tar dig till en solig strand i Karibien. 

Varje ljus är noggrant handgjort och brinner vackert och jämnt i upp till 34 timmar. Doftljuset kommer i en återanvändbar glasburk som enkelt passar in i din inredning. 

Med Tropique kan du skapa en lyxig atmosfär i ditt hem och känna dig som om du befinner dig på en exotisk semester.

Läs gärna våra skötselråd under "Candle Care".

Brinntid 34 timmar.

Tänk på att behållaren blir varm, placera den därför inte på ömtåliga ytor.
Ha alltid ljuset under uppsikt och håll det borta ifrån små händer, tassar och morrhår.

Låt ljuset brinna i max 4h åt gången för att uppnå bästa möjliga doft. Trimma alltid veken till 5mm innan du tänder ljuset.

VARNING. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Innehåller: Benzyl salicylate, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5- propionaldehyde, d-Limonene. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.

UFI 4E00-V0KD-E009-WYXV

Välj en variant:

159,00 kr