Vilda Blåbär

Det här är en fruktig blandning som domineras av nyplockade svenska blåbär och jordgubbar.

Läs gärna våra skötselråd under "Candle Care".

Toppnot
Blåbär, jordgubb

Hjärtnot
Blåbär, jasmin

Basnot
Vanilj

Brinntid ca 34 timmar.

Tänk på att behållaren blir varm, placera den därför inte på ömtåliga ytor.
Ha alltid ljuset under uppsikt och håll det borta ifrån små händer, tassar och morrhår.

Låt ljuset brinna i max 4h åt gången för att uppnå bästa möjliga doft. Trimma alltid veken till 5mm innan du tänder ljuset.

VARNING. Kan orsaka en allergisk hudreaktion.

Innehåller: (2E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten- 1-one, Ethylmethylphenylglycidate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med tvål och vatten.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.  

UFI YM00-V0Y6-1009-7P40

Välj en variant:

129,00 kr