SKÖTSELRÅD
Vi rekommenderar att du följer våra skötselråd för att få ut så mycket som möjligt av din handtillverkade produkt.

DOFTLJUS
Trimma alltid veken till cirka 5mm innan du tänder ljuset.
Placera ljuset på en plan yta, fritt ifrån drag och lättantändliga material.
Ha inte ditt ljus tänt mer än 3-4 timmar åt gången - släck det helst inte förrän vaxet smält ända ut till behållarens kant.
Lämna inte ditt ljus obevakat och placera det utom räckhåll från barn och djur.
Ha inte ditt ljus tänt när det återstår cirka 7mm vax kvar i behållarens botten.

DOFTPINNAR
Placera dina doftpinnar dragfritt och utom räckhåll från barn och djur.
Tänk på att vätskan är brandfarlig och inte bör komma i kontakt med eld. 
Efter 24 timmar är det lagom att vända på pinnarna första gången,
gör sedan detta en gång i veckan för att få en så bra doftspridning som möjligt. Tänk på att luftfuktighet, ventilation och rummets storlek påverkar doftspridningen. Placera därför inte pinnarna i ett stort öppet rum.