"Vi strävar alltid efter att skapa en stämning av lugn och välbefinnande genom våra produkter och vår ambition är att föra den känslan vidare till våra kunder."