Citrongräs

Populär!

En stimulerande och uppiggande doft som tar dig till de exotiska asiatiska trädgårdarna.

Toppnot
Citrongräs, lime, citron, apelsin

Hjärtnot
Geranium, kanel, ingefära

Basnot
Patchouli, ceder, muskot

Läs gärna våra skötselråd under "Candle Care".

Brinntid 34 timmar.

Tänk på att behållaren blir varm, placera den därför inte på ömtåliga ytor.
Ha alltid ljuset under uppsikt och håll det borta ifrån små händer, tassar och morrhår.

Låt ljuset brinna i max 4h åt gången för att uppnå bästa möjliga doft. Trimma alltid veken till 5mm innan du tänder ljuset.

VARNING Kan orsaka allergisk hudreaktion.
Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten och tvål.
Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.
Undvik utsläpp till miljön.

Innehåller: Cinnamal, Kumarin, Eugenol, Geraniol, Linalool, Linalyl acetat. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Förvaras oåtkomligt för barn.
Innehållet/behållaren lämnas till godkänd avfallsanläggning i enlighet med lokala bestämmelser.

UFI
6H00-D08S-Q00T-KAHX


Välj en variant:

129,00 kr