Fresh Linen

Fresh Linen ger en doft av nytvättat. En mjuk och behaglig doft med inslag av viol och bärnsten.

Topnot: Citrus, galbanum
Hjärtnot: Apelsinblomma, jasmin, viol, lilja
Basnot: Skog, bärnsten, mysk

Brinntid: cirka 34 timmar.

Bra att veta:

Varning. Kan orsaka allergisk hudreaktion. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Förvaras oåtkomligt för barn. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp. Kassera innehållet / behållaren till: godkänd bortskaffningsplats. Innehåller Iso E-Super, 3-(o-Ethylphenyl)-2,2-dimethylpropionaldehyde, Hexyl salicylate, Linalyl acetate, [3R-(3a,3a,6ab,7b,8aa)]-octahydro-6-methoxy-3,6,8,8-tetramethyl-1H-3a,7-methanoazulene, alpha-Hexylcinnamaldehyde, alpha-iso-Methylionone, d-Limonene.

159,00 kr